Ēdināšanas pakalpojumi

Arodizglītības programma pēc 9. klases 3 gadu apmācība

Izglītības procesā sagatavo pavāra palīgu, kurš veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības, sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu.

Profesionālās vidējas izglītības programma pēc 12. klases 1,5 gadu apmācība

Izglītības procesā sagatavo pavāru, kurš gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti.