BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Zinību diena Bebrenē

4 1      Ar ziedu ceļu pie Brīvības pieminekļa, ar jautrām bērnu čalām, ar pirmklasnieku un pirmo kursu audzinātāju iešūpošanu Bebrenes skolās ir sācies ceļojums zināšanu pasaulē. Patiess prieks staroja Bebrenes Profesionālās vidusskolas audzēkņu un skolotāju sejās, jo turpināt mācības viņi varēs renovētajās un modernizētajās mācību korpusa telpās.

2013./2014.mācību gadu Bebrenes Profesionālajā vidusskolā uzsāk 1.veterinārārsta asistentu grupas audzēkņi ar 4-gadīgu apmācības laiku audzinātājas I.Mališevas vadībā un 1.pavāru grupas audzēkņi ar 3-gadīgu apmācības laiku audzinātājas Ē.Naglinskas vadībā. Kuplā skaitā savas mācības uzsāk jaunieši ar vidusskolas izglītību, kas pusotra gada laikā iegūs veterinārārsta asistenta profesiju. Šo kursu audzinās skolotāja A.Rimeicāne. Skolas administrācija pasniedza Atzinības rakstus labākajiem audzēkņiem par teicamām sekmēm mācībās un aktivitāti sabiedriskajā darbā pagājušajā mācību gadā.

Lai arī laika apstākļi nebija īpaši labvēlīgi, sporta entuziasti un fani piedalījās tradicionālajā ceļojošā kausa izcīņā futbolā. Bija ieradušās četras jauniešu komandas no Bebrenes vidusskolas, Bebrenes Profesionālās vidusskolas, Ilūkstes un Dvietes. Par turnīra uzvarētājiem kļuva Ilūkstes komanda.

Novēlam visiem prieku, izturību, pacietību, radošumu un sapratni jaunajā mācību gadā!

4 2 SN200147

4 3 SN200150

4 4

4 5 SN200158

4 6 DSC01150

4 7  DSC01140

4 8 P9020004

4 9

4 10 P9020010

4 11 SN200175

4 12 SN200189

4 13 SN200162

4 14 SN200161

4 15 SN200164