BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Apsveikums skolotājiem

10 1 SN200571     Jau kļuvis par tradīciju Skolotāju dienas priekšvakarā kopā sveikt Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas skolotājus, jo daudzi no viņiem strādā gan vienā, gan otrā skolā. Ar ziedu pušķiem, ar laba vēlējumiem, ar dažāda veida apsveikumiem un sarunām par skolotāja ikdienu iesākās 4.oktobris abās Bebrenes skolās.

     Pēc stundām 12.klases skolēni un 3.kursu audzēkņi pulcināja savus skolotājus kopā. Apsveikuma koncertā skanēja ne tikai dziesmas un dzeja, bet arī skolotāju spārnotie teicieni, kas veltīti skolēniem un audzēkņiem. Skolotājiem patīkami bija redzēt arī savu bērnības sapņu piepildījumu fotoavīzi. Pasākums noslēdzās ar kopīgo foto un audzēkņu cepto pīrāgu izgaršošanu pie kafijas un tējas galda.

10 2 SN200574

10 3 SN200577

10 4 SN200581

10 5 SN200585

10 6 SN200616

10 7 SN200594

10 8 SN200603

10 9 SN200607

10 10 SN200615