BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes vidusskola – 1. vieta Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā

DraudzigaAicinajumalogo       Draudzīgā Aicinājuma skolu reitings vērtē visas skolas, sakārtojot tās pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos četrās skolu grupās: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas.

Par datu bāzi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus.

Vērtē sekojošus mācību priekšmetus:

-  Latviešu valoda;

-   Matemātika;

-   Angļu valoda;

-   Dabas zinātnes (bioloģija, fizika, ķīmija);

-   Vēsture.

2013. gadā lauku vidusskolu grupā 98 skolu kopvērtējumā Bebrenes vidusskola ir ieguvusi 1. vietu. Paldies visiem skolotājiem, kuri ieguldīja savu darbu neskaitot darbā pavadītās stundas.

Paldies jauniešiem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu! Arī mazā lauku vidusskolā var gūt augstus rezultātus, ja notiek sadarbība un ir motivācija strādāt un mācīties neraugoties ne uz ko! Lai izdodas arī turpmāk! Kopā mēs varam!

Skolu reitinga 2013. rezultāti pieejami mājas lapā http://www.konkurss.lv/da_eks/index.php

Bebrenes vidusskolas direktore

Ērika Šaršune

skolu reitings