BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes Profesionālā vidusskola – 29. vieta no 107 Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā

DraudzigaAicinajumalogo      Draudzīgā Aicinājuma skolu reitings vērtē visas skolas, sakārtojot tās pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos četrās skolu grupās: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas.

Par datu bāzi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus.

Vērtē sekojošus mācību priekšmetus:

-   latviešu valoda;

-   matemātika;

-   angļu valoda;

-   dabas zinātnes (bioloģija, fizika, ķīmija);

-   vēsture.

 2013. gadā specializēto skolu grupā 107 skolu kopvērtējumā Bebrenes Profesionālā vidusskola ir ieguvusi 29. vietu. Tas nav slikti, bet ir uz ko tiekties.

Paldies visiem skolotājiem, kuri ieguldīja savu darbu, neskaitot darbā pavadītās stundas un neņemot vērā to, ka profesionālajā izglītībā stundu skaits vispārējās izglītības mācību priekšmetos ir stipri mazāks nekā vidusskolās.

Paldies jauniešiem, kuri saprot, ka augsti vērtējumi vispārējās izglītības mācību priekšmetos ir ne mazāk svarīgi kā sasniegumi profesionālajos priekšmetos, jo tikai mācību rezultāti kopā paver jaunas iespējas pilnveidot sevi profesionālajā izaugsmē.

      Skolu reitinga 2013. rezultāti pieejami mājas lapā http://www.konkurss.lv/da_eks/index.php

Bebrenes vidusskolas direktore

Ērika Šaršune

picture

picture 001