BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Viktorīna „Kas? Kur? Kad?”

1 SN200989        Piederības sajūta Latvijai un dzimtajam novadam – viktorīnas-spēles „Kas? Kur? Kad?” moto. Jaunieši no Bebrenes skolām spēles laikā atbildēja uz jautājumiem par Latvijas un novada vēsturi, dabu, ģeogrāfiju, politiku, literatūru un sportu, atpazina ievērojamas personības.

Ieguvēji bija gan viktorīnas dalībnieki, gan skatītāji, bet uzvarēja apvienotā 2.-4.kursu audzēkņu - topošo veterinārārsta asistentu komanda.

2 SN200984

3 SN200981

4 SN200980

5 SN200987

6  SN200997

7 SN201000

8 SN201005