BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Konkursa Profs 2013 finālā

1 DSC01551Bebrenes Profesionālā vidusskola ieguva 3. vietu.

Erudīcijas konkursa Profs 2013 1. kārtā piedalījās 1290 jaunieši no 35 Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm. Konkursa 2.kārta norisinājās katrā Latvijas reģionā un uz finālu tika izvirzīta viena komanda.

Rezultātā erudīcijas konkursa PROFS 2013 finālā, kurš notika biznesa augstskolā “Turība” 5.decembrī, Latgali pārstāvēja Bebrenes Profesionālā vidusskola, Zemgali – Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Vidzemi – Ogres Valsts tehnikums, Kurzemi – Saldus Profesionālā vidusskola, bet Rīgu un Rīgas rajonu – Rīgas Celtniecības koledža.

Konkursa laikā vajadzēja apliecināt savu erudīciju darba tiesību un darba drošības jautājumos, kā arī prasmi strādāt komandā. Visiem bija jāpiedalās viktorīnā un jāpilda dažādi praktiski uzdevumi, piemēram, jāprot orientēties darba vides risku novērtējuma protokolā, jāatpazīst noteiktu profesiju pārstāvjiem piemērotākie individuālās darba aizsardzības līdzekļi, jāaprēķina atvaļinājuma nauda, jāsastāda darba drošības instrukcija un jāatbild uz atvērtajiem jautājumiem par darba tiesisko attiecību regulējumu un sociālo dialogu.

Jebkuras komandas galvenais virzītājspēks ir tās kapteinis, tālab konkursa organizatori īpašu uzdevumu bija sagatavojuši komandu kapteiņiem. Arī mūsu komandas kapteinei Evijai Andrušķevičai bija jāatbild uz viktorīnas 7 jautājumiem, kā arī jāsacenšas veiklībā un atjautībā ar citu komandu kapteiņiem, piedaloties interaktīvās spēles Supersmartsturnīrā.

Gatavojoties un piedaloties konkursā tika ieguldīts liels darbs divu mēnešu garumā, par to paldies Evijai Andrušķevičai, Lailai Bidzānei, Andrim Dadeikam, Gustam Kviļūnam, Krišjānim Lapam, Inesei Sadukai, Edgaram Skudram, Ivetai Sviklei, Mārtiņam Uzkuram, Inetai Vasiļevskai un Arvim Vaļukam.

Ieguldītais darbs tika novērtēts: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kuru atbalstīja arī Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, kā arī Valsts darba inspekcija un Latvijas Darba devēju konfederācija, bija sarūpējušas vērtīgas balvas. Par izcīnīto 3.vietu tika pasniegtas dāvanu kartes 50 Ls vērtībā katram komandas dalībniekam. Mūsu komanda saņēma arī simpātijas balvu no Latvijas Veterinārārstu biedrības.

Skolotāja Ilga Mališeva

2 DSC01556

3 DSC01559

4 DSC01560

5 DSC01565

6 DSC01566

7 DSC01567

9 DSC01572

10 DSC01580