BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Valentīndienas priekšvakarā

1 P2051081       Februāris – Valentīndienas noskaņu mēnesis, tāpēc katrs vēlas radīt sev svētku noskaņojumu. Arī Bebrenes vidusskolas 5.-8.klašu skolēni Bebrenes Profesionālās vidusskolas mācību virtuvē un kafejnīcā sagatavojās šiem svētkiem, lai kopā nosvinētu. Skolotāja Ērika Naglinska un profesionālās skolas audzēkņi bija parūpējušies par viesu uzņemšanu.

           Katra klase bija sagatavojusi mājas darbu – Valentīndienas galda klājumu divām personām un stāstījumu par šo svētku vēsturi un tradīcijām. Lai uzklātu svētku galdu, skolēni no smilšu mīklas izgrieza sirsniņas, sacepa tās un rotāja. Profesionālās vidusskolas audzēkņu sagatavotās tortes arī izrotāja skolēni paši. Pēc svētku galdu prezentācijas mazie kulināri ar gandarījumu mielojās pie sava galda ar pašu pagatavotiem gardumiem un tēju.

2 P2051066

3 P2051067

4 P2051070

5 P2051076

6 P2051084

7 SN201553

8 P2051086

9 P2051085

10 P2051075

11 P2051078

11 P2051079