BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Aicinājums

Prasm sl kursi       Bebrenes Profesionālā vidusskola aicina apgūt „Prasmīgas slaukšanas pamatus”

 

 

Kursu tēmas:

·         Govs anatomija un fizioloģija

·         Tesmeņa uzbūve un slimības

·         Govs ēdināšanas pamati

·         Govs turēšanas metodes

·         Govs slimības

·         Meklēšanās pazīmes un dzemdības

·         Ikdienas darbi govju novietnē

·         Darba drošība un personīgā higiēna

·       Mācību ekskursija uz govju fermām

Kursi notiks no 2014.gada 17.marta līdz 21.martam

Kursu maksa: 60,- EUR  (42,17 LVL)

Sīkāka informācija un pieteikšanās kursiem: tālr. 29252659, 29363921

Pieteikšanās līdz 2014.gada 12.martam

Bebrenes Profesionālā vidusskola aicina apgūt „Prasmīgas slaukšanas pamatus”

Kursu tēmas:

ü Govs anatomija un fizioloģija

ü Tesmeņa uzbūve un slimības

ü Govs ēdināšanas pamati

ü Govs turēšanas metodes

ü Govs slimības

ü Meklēšanās pazīmes un dzemdības

ü Ikdienas darbi govju novietnē

ü Darba drošība un personīgā higiēna

ü Mācību ekskursija uz govju fermām

Kursi notiks no 2014.gada 17.marta līdz 21.martam

Kursu maksa: 60,- EUR  (42,17 LVL)

Sīkāka informācija un pieteikšanās kursiem: tālr. 29252659, 29363921

Pieteikšanās līdz 2014.gada 12.martam