BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Izveidosim skolas sirdi

1 SN201664      12. februārī, par godu Valentīndienai, Bebrenes Profesionālajā vidusskolā norisinājās pasākums - Izveidosim skolas sirdi. Pasākuma ietvaros kursu audzēkņiem un skolotājiem vajadzēja gan izgriezt, gan uzrakstīt mīlestības definīcijas, kuras noslēgumā visi draudzīgi salika lielajā sirdī, izveidojot SKOLAS SIRDI.

Pēc labi paveikta darba bija fotogrāfēšanās gan kopīgi, gan atsevišķi, kas visiem tīri labi patika. Noslēgumā visiem tika pasniegtas SIRSNĪBAS KARTES un nelielas dāvaniņas. Pasākums bija izdevies. Paldies visiem, kas ieradās un atbalstīja šo pasākumu!

Marta Kronberga, 3.veterinārmedicīnas kursa audzēkne

2 SN201675

3 SN201637

4 SN201648

5 SN201640

6 SN201650

7 SN201655

8 SN201654

9 SN201672

10 SN201670

11 SN201685

12 SN201680

13 SN201662