BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Pievienojies mums!

1 SN201739         20.februārī Bebrenes Profesionālās vidusskolas telpās valdīja svētku noskaņa, jo 8.-9.klašu skolēni no Dunavas, Eglaines, Subates un Bebrenes tuvāk iepazinās ar ēdināšanas, veterinārmedicīnas, viesmīlības, ekotūrisma speciālistu un galdnieka profesijas apguves iespējām.Profesionālo mācību priekšmetu skolotāji prezentēja savu skolu, demonstrēja jaunākās tehnoloģijas, bet 1.-2. ēdināšanas pakalpojumu kursu audzēkņi palīdzēja uzņemt viesus. Sevišķu interesi izraisīja veterinārās laboratorijas, mācību virtuves un galdniecības darbnīcas iekārtas.

       Ar lielu aizrautību skolēni paši sev pagatavoja pildītos groziņus ēdienu gatavošanas laboratorijā, lai neformālā veidā varētu atpūsties diskotēkas laikā Bebrenes vidusskolā. Ir patiess prieks par to, ka Bebrenes skolu jaunieši guva sev jaunus draugus, kuri nākotnē varētu kļūt par viņu klasesbiedriem vai mācīties izvēlētajā profesijā. Draugs, draudzība, draudzēties... Varbūt tieši šie vārdi izraisīs jauniešos vēlmi mācīties tieši Bebrenē jau nākošajā mācību gadā.

2 SN201733

3 SN201717

4 SN201725

5 SN201743

6 SN201730

7 SN201760

8 SN201752

9 SN201797

10 SN201747

11 SN201755

12 SN201776

13 SN201699

14 SN201786

15 SN201795

16 SN201819

17 SN201822

18 SN201831

19 SN201834

20 SN201708