BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Draudzības vakars

 SCN3311       2014.gada 20.februārī Bebrenes vidusskola un Bebrenes Profesionālā vidusskola uzņēma ciemiņus no Dunavas pamatskolas, Eglaines pamatskolas un Subates pamatskolas. Sākumā skolēni devās ekskursijā un iepazinās ar abām skolām. Tika dota iespēja apskatīties kabinetus un iepazīties ar skolu piedāvājumu. Bebrenes vidusskolā par savu skolu stāstīja 12. klases skolnieces Lelde Svarāne, Klinta Krasauska un Klinta Purple.

        Bebrenes Profesionālā vidusskolā ciemiņus pārsteidza labiekārtotie kabineti, varēja uzzināt par apgūstamajām profesijām. Skolēniem tika dota iespēja arī praktiski darboties un pierādīt savas kulināru spējas.

       Vakara noslēgumā visi pulcējās Bebrenes vidusskolas aktu zālē uz kopīgu Popielu par mīlestību. Katra skola bija sagatavojusi priekšnesumu. Pasākums noslēdzas ar jautru diskotēku. Bebrenes vidusskola pateicas visiem, kas atrada laiku un iespēju atbraukt ciemos. Ir iegūti jauni draugi un pozitīvas emocijas.

       Paldies skolotājām Ainai Razminovičai, Airitai Šuksto, Ērikai Naglinskai un Anitai Jakubānei par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā. Kā veiksmīgus pasākumu organizētājus sevi pierādīja arī Bebrenes vidusskolas 8. un 9. klases izglītojamie un Bebrenes Profesionālās vidusskolas 1. pavāru un 2. ēdienu gatavošanas speciālistu kursu audzēkņi.

                                                                                                Bebrenes vidusskolas

                                                                                                direktores vietniece audzināšanas jomā

                                                                                                Aija Valpētere

 SCN3332

 SCN3336

 SCN3354

 SCN3371

 SCN3382

 SCN3387

 SCN3406

 SCN3409

 SCN3414

 SCN3424

 SCN3485