BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Profesionālās izglītības nodaļas 1.rudens izlaidums

11 IMG 1554         2013.gadā mācības uzsāka pirmie izglītības programmas „Veterinārmedicīna” audzēkņi, kas vēlējas īstenot savu sapni, kļūstot par veterinārārsta asistentiem pusotra gada laikā. Šo laiku viņi pavadīja ar sev līdzīgi domājošiem, iegūstot ne tikai sapņu profesiju, bet satiekot labus draugus un labus padomdevējus - skolotājus.

Mācības Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā viņus ir pārliecinājušas, ka var iegūt zināšanas, kas paver iespēju strādāt savā sapņu profesijā un turpināt zināšanu pilnveidi augstskolā. Pusotrs gads paskrēja nemanot, kas katru bagātināja ar jauniegūtām prasmēm un iemaņām un jauku draugu un skolotāju sirsnīgo gaisotni.

         Oktobra nogalē viņi - 13 jaunie speciālisti saņēma veterinārārsta asistenta diplomu. Gandrīz katram no šiem absolventiem ir sava saimniecība vai ir iespēja turpināt iesākto darbu lauksaimniecības jomā vecāku saimniecībā. Lai viņiem veicas darbā un mācībās augstskolā!

Audzinātāja Alīna Rimeicāne

1 IMG 0377

2 IMG 1524

3 IMG 1530

4 IMG 1541

5 IMG 1542

6 IMG 1546

7 IMG 1551

8 IMG 1562

9 IMG 1563

10 IMG 1555