BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Valsts svētku galda klājumi

1 PB160027       Jau piekto gadu pēc kārtas profesionālās izglītības nodaļas audzēkņi klāj galdu Latvijas valsts dibināšanas svētkiem Ilūkstes novada kultūras centrā. Šī tradīcija tika uzsākta 2010.gadā, kad Bebrenes Profesionālā vidusskola vēl bija Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā.Topošie pavāri, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu speciālisti ne tikai pagatavo uzkodas, smalkmaizītes un kūkas, bet arī noformē galda klājumu un pasniedz atspirdzinošus dzērienus.

       Lai sekmīgāk apgūtu dažādu ēdienu gatavošanas un pasniegšanas prasmes un iemaņas, šādā veidā tiek pildīta mācību prakses programma ēdienu un konditorejas izstrādājumu gatavošanā un viesu apkalpošanā.

2

3 PB160207

4

5 PB160138

6 PB160107

7 PB160025

8 PB160133-1

9 PB160023

10 PB160068

11 PB160034

12 PB160032

13 PB160031

14 PB160040

15 PB160157

16 PB160159