BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Asistējam asins paraugu noņemšanu un čipēšanu savvaļas zirgiem

1 PC020062        Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas Profesionālās izglītības nodaļas   4. kursa audzēkņi - topošie veterinārārsta asistenti piedalījās asins paraugu noņemšanas un zirgu čipēšanas procesā Dvietes palienes ganāmpulka 'Konik' zirgiem.

Prakses laikā gūtās atziņas:

  • veterinārārstam jābūt ne tikai profesionāli meistarīgam, bet arī spēcīgam, drosmīgam un izveicīgam;
  • jāspēj strādāt jebkuros apstākļos;
  • jāizprot dzīvnieka instinkti un nedrīkst tajos iejaukties;
  • jābūt labai reakcijai, lai pasargātu sevi un dzīvnieku no traumām;
  • jebkurš darbs jāpadara, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu.

Prakse audzēkņiem patika, jo viņi ieguva jaunas iemaņas darbā ar savvaļas dzīvniekiem. Paldies Dvietes senlejas pagastu apvienībai par doto iespēju iegūt šādu pieredzi.

Skolotāja Ilga Mališeva

2 PC020007

3 PC020010

4 PC020009

5 PC020043

6 PC020027

7 PC020003

8 PC020004

9 PC020013