BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Floristikas brīnumi Ziemassvētkos

1 IMG 1681

2 IMG 1682

3 IMG 1685

4 IMG 1687

5-IMG 1688

6 IMG 1690

7 IMG 1704

8 IMG 1705

9 IMG 1706

10 IMG 1707

11 IMG 1708

12 IMG 1709

13 IMG 1710

14 IMG 1713

15 IMG 1715

16 IMG 1717

17 IMG 1721

18 IMG 1723

19 IMG 1734

20 IMG 1738

21 IMG 1739

22 IMG 1740