BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes VPV atvērtās durvju dienas

     Atvērto durvju dienas: 13. martā - 10:00,   10. aprīlī -10:00,   25. aprīlī - 10:00