BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Svētki Bebrenes profesionālās izglītības jauniešiem

DSC 1751        20.februāris Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas 4.kursa audzēkņiem bija īpaša diena – Žetonu vakars.

        Žetonu vakarā 20 brīnišķīgi jaunieši savā pirkstā vilka žetonu gredzenu – simbolu, kas apliecina viņu piederību skolai, kurā pavadīti 4 skaisti un jautri, radoši un zināšanām bagāti skolas gadi.

       Labus vārdus un novēlējumus pirms došanās praksē jaunieši saņēma gan no skolas direktores Ē.Šaršunes, gan kursa audzinātājām I.Vasiļjevas un E.Vuškānes. Skaistu muzikālu sveicienu un laba vēlējumus bija sagatavojuši arī draugi no jaunākajiem kursiem.

DSC 1755

DSC 1770

DSC 1772

DSC 1774

       Svētku noslēgumā jaunieši savus vecākus un viesus iepriecināja ar jautru lugu „Rēgu rotaļas”.

DSC 1784

DSC 1787

DSC 1792

DSC 1793

DSC 1796

DSC 1801

DSC 1802

DSC 1804

DSC 1807

DSC 1757

        Gluži kā dabā tiek apgredzenoti putni, arī mūsu skolas gājputni tika palaisti lielā piedzīvojumu lidojumā – mācību praksē veterinārmedicīnas un viesnīcu pakalpojumu audzēkņi, bet ekotūristi gūs praktiskas iemaņas tūrisma objektu reklamēšanā.

        Gan skolas draugi, gan skolotāji gaidīs viņus atpakaļ atgriežamies jūnijā, kad būs jākārto kvalifikācijas eksāmeni, lai iegūtu 4 gadu garumā kaldināto profesionālo kvalifikāciju.

         Paldies, vakara vadītājai skolotājai A.Valpēterei, kura interesanti un radoši raksturoja katru no audzēkņiem pēc seno ķeltu augu un Ziemeļamerikas indiāņu zvēru horoskopa.

      Tiksimies jūnijā kvalifikācijas eksāmenos un izlaiduma ballē!

4.v.kursa audzinātāja Ilona Vasiļjeva