BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 2015./2016.mācību gadā piedāvā:

JAUNUMS!!!

Profesionālās vidējās izglītības programmas:

 Uznemsana

  •       - bērnu aprūpe – specialitāte aukle, mācību ilgums 4 gadi ar pamatizglītību, 1,5 gadi ar vidējo izglītību;
  •       - kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte mēbeļu galdnieks, mācību ilgums 4 gadi ar pamatizglītību,1,5 gadi ar vidējo izglītību.
 JAUNUMS!!!

Arodizglītības programma:

  •       - kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte galdnieks, mācību ilgums 3 gadi.

Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā Tu vari iegūt profesionālo vidējo izglītību šādās izglītības programmās:

      - veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;

      - ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

      - tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

      - viesnīcu pakalpojumi – specialitāte viesmīlības pakalpojumu speciālists.

Ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā Tu par speciālistu vari kļūt šādās izglītības programmās:

       - veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;

       - ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

       - kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte mēbeļu galdnieks;

       - tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists.

Tālākizglītības kursi (ar vidējo izglītību)

       - veterinārmedicīna – specialitāte mākslīgās apsēklošanas tehniķis (960 st.)

Arodizglītības programmas – mācību ilgums 3 gadi:

       - ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavārs.