BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 2015./2016. mācību gadā piedāvā

 BVPV 2015

      Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola aicina iegūt izglītību profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības programmās un tālākizglītības kursos.

BVPV 2015