BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Joku dienas konkurss Lieldienu ieskaņai

1 IMG 2352       „April, april, april,” - tā profesionālās izglītības nodaļas audzēknes Agnese Leikuse un Marika Valtere 1.aprīlī uzsāka erudīcijas konkursu „Šis tas par šo un to”. Kaut gan viņas jau sākumā konkursa dalībniekiem piedāvāja saņemt audzēkņu sagatavotās garšīgās veltes, tomēr aprīļa joku varā pienācās ne tikai pa jokam, bet arī nopietni nopelnīt tās.

      Konkursā piedalījās 6 komandas. Žūrija tika uzaicināta neitrāla: pensionēta pavāre Gita Savicka, PII “Zvaniņš” pavāre Danute Liniņa un Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa.

     Konkursa dalībnieki sacentās 7 jomās, neskaitot mājas darbu – priekšnesumu par izlozēto dārzeni vai augli. Konkursa laikā gan dalībnieki, gan līdzjutēji uzzināja daudz interesantu faktu un nianšu par ēdienu un dzērienu gatavošanas un pasniegšanas mākslu. Visi ar interesi gaidīja pareizās atbildes un bija pat pārsteigti par dažu pārtikas produktu izejvielu rašanās vēsturi. Tiešām, kā pasākuma afišā „zils uz balta” bija rakstīts, ka „brīnīsimies, domāsim, gudrosim, minēsim, atklāsim, salīdzināsim...”, tā arī notika.

      Paldies pasākuma iniciatoriem, autoriem un noformētājiem skolotājas Ērikas Naglinskas vadībā, par atjautības mirkļiem mūsu ikdienas atdzīvināšanai. Lai arī turpmāk labi sokas citos konkursos ne tikai uzvarētājiem – 12.klases, 1.vm kursa un 10.klases komandām, bet arī pārējiem konkursa dalībniekiem!

2 IMG 2357

3 IMG 2364

4 DSC 0094

5 IMG 2353

6 DSC 0106

7 DSC 0117

8 DSC 0119

9 DSC 0122

10 DSC 0124

11 DSC 0158