BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Nāc un mācies Bebrenē!

nac macies       Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 2015./2016.m.g. piedāvā Jums ne tikai sakoptu vidi, modernus kabinetus, bet arī vairāk iespēju apgūt savām interesēm atbilstošas profesijas šādās izglītības programmās:

IP “Veterinārmedicīna”

Veterinārārsta asistents:

pēc 9.klases – 4 gadi

pēc 12.klases – 1,5 gadi

IP “Ēdināšanas pakalpojumi”

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists:

pēc 9.klases – 4 gadi

pēc 12.klases – 1,5 gadi

Pavārs:

pēc 9.klases – 3 gadi

IP “Tūrisma pakalpojumi”

Ekotūrisma speciālists:

pēc 9.klases – 4 gadi

pēc 12.klases – 1,5 gadi

IP “Bērnu aprūpe”

Aukle:

pēc 9.klases – 4 gadi

pēc 12.klases – 1,5 gadi

IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”

Mēbeļu galdnieks:

pēc 9.klases – 4 gadi

pēc 12.klases – 1,5 gadi

Galdnieks:

pēc 9.klases – 3 gadi

Dokumentus pieņem no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.augustam.

Jāiesniedz:

  1. apliecība par vispārējo pamatizglītību / atestāts par vidējo izglītību;
  2. 4 fotogrāfijas (3x4 cm);
  3. pase vai dzimšanas apliecība (jāuzrāda);
  4. izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
  5. medicīniskā izziņa (veidlapa 027/u).

Audzēkņi saņem stipendiju.

Stipendijas apmēru nosaka sasniegumi mācībās

un sabiedriskajās aktivitātēs.