BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Izlaidums Bebrenes VP vidusskolas profesionālajā izglītības nodaļā

DSC 0476        Tu piederi vasarai,

        Tu piederi pasaulei...

       Ar šiem vārdiem 27.jūnijā Bebrenes VP vidusskolā 20 zinoši un lieliski speciālisti teica ardievas skolai. Nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, šajā dienā saņēma diplomu, kas apliecināja, ka nu mūsu valsts ir bāgātāka par 10 veterinārārsta asistentiem, 7 ekotūrisma speciālistiem un 3 viesmīlības pakalpojuma speciālistiem.

       Svinīgā pasākuma laikā jaunieši veltīja pateicības vārdus saviem pedagogiem, kopā ar 3.kursa audzēkni S.Mačulānu dziedāja dziesmu „Veltījums mātei”, lai sveiktu savus vecākus un teiktu paldies par atbalstu un uzticēšanos.

       Sveicienus un ceļa vārdus jaunieši saņēma arī no skolas direktores Ē.Šaršunes, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājas B.Štrausas un novada domes deputāta A.Zeltiņa.

      Svinīgā pasākuma noslēgumā skolas direktore Ē.Šaršune vēlēja, lai piepildās jauniešu sapņi un cerības, lai viņu tālākās darba gaitas turpinās tepat Latvijā.

      Vēlā vakara stundā virs Bebrenes debesīm pacēlās skaisti, krāsaini baloni, kas sev līdzi aiznesa katra jaunieša cerību, sapņus un apņemšanos.

       Lai izdodas jaunajiem speciālistiem atrast savu vietu dzīvē un uz tikšanos kādreiz Bebrenē.

4.kursa audzinātāja

Ilona Vasiļjeva

DSC 0479

DSC 0484

DSC 0497

DSC 0502

DSC 0507

DSC 0509

DSC 0532