BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola aicina apgūt

Lielopu ganampulks        No 2015.gada 2.novembra līdz 3.decembrim aicinām apgūt Profesionālās pilnveides izglītības programmu „Veterinārijas pamati liellopu ganāmpulkā”

Kursu tēmas:

-      Liellopu anatomija un fizioloģija

-      Liellopu nelipīgās slimības

-      Liellopu lipīgās slimības

-      Liellopu parazitārās slimības

-      Dzemdniecība un ginekoloģija

Mācību ekskursija uz liellopu fermām

Kursu apjoms 160 stundas .

Kursu noslēguma iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītību

Kursu maksa: 125,- EUR (samaksa var mainīties atkarība no dalībnieku skaita)

Sīkāka informācija un pieteikšanās kursiem: tālr. 29252659, 26431273

Pieteikšanās līdz 2015.gada 26 oktobrim