BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Rudens talka Bebrenes VPV

PA290188        Labi darbi pasauli dara labāku un skaistāku! Tieši tāpēc, bruņojušies ar grābekļiem un citiem nepieciešamajiem darba rīkiem, Bebrenes VPV audzēkņi un darbinieki kopīgiem spēkiem padarīja skaistāku arī savas skolas apkārtni. Un kā jau pienākas - pēc labi padarīta darba bonusā garšīga biezputra un karsta tēja

PA290193

PA290198

PA290200

PA290204

PA290210

PA290216

PA290222

PA290228

PA290230