BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Mājturības pasākums „Svētkus gaidot…”

DSC 0398        3.decembrī, otrās Adventes priekšvakarā, mūsu skolā uz pieredzes apmaiņas semināru „Svētkus gaidot…” pulcējās Ilūkstes novada skolu mājturības skolotāji un skolēni.

        Floristikas skolotājas Elgas Vuškānes vadībā skolēni no dabas materiāliem izveidoja Ziemassvētku eglīti, bet mājturības skolotāja Olga Dogžina jauniešus rosināja izgatavot Ziemassvētku dāvanu maisiņu un magnētu ar etnogrāfiskajām zīmēm.

      Skolotājs Maigurs Pudāns kopā ar novada skolu mājturības skolotājām izveidoja svētku lukturīšus un papīra locīšanas tehnikā pagatavoja Ziemassvētku eglīti.

       Skolas profesionālās izglītības nodaļas mācību virtuvē zēnu mājturības skolotāji nākamo pavāru vadībā visiem semināra dalībniekiem pagatavoja Ziemassvētku gardumu.

      Pēc aktīvās darbošanās, ciemiņiem skolas direktore piedāvāja iepazīties ar profesionālās izglītības nodaļas telpām un mācību kabinetiem.

      Katrs novada skolotājs ieauda savu pavedienu skolas dekorā, kas simbolizē ceļu uz Latvijas simtgadi un tiks pabeigts par godu mūsu valsts svētkiem.

       Radošajās darbnīcās gūtās idejas semināra dalībniekiem noderēs turpmākajā darbā un katra ciemiņa sirdi priecēja pašu izveidotās dāvanas.

        Skolotāji no Subates pamatskolas, Eglaines pamatskolas, Raudas internātpamatskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas un Ilūkstes 1. vidusskolas atzina, ka tā bija radoša un idejām bagāta diena.

      Lai gaišas domas, dvēselisks miers un ticība brīnumam, gaidot saules atgriešanos.

             Bebrenes VP vidusskolas  

direktores vietniece izglītības jomā Aina Šaudiņa

DSC 0403

DSC 0413

DSC 0421

DSC 0424

DSC 0438

IMG 0007

DSC 0439

DSC 0450

DSC 0451

DSC 0458

DSC 0459

DSC 0460

DSC 0461

DSC 0462

DSC 0463