BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenē izglītojas zemnieki

Vet pam aitu ganamp      Uz Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas piedāvājumu apgūt veterinārijas pamatus liellopu ganāmpulkā atsaucās zemnieki no Pilskalnes, Gārsenes, Aknīstes, Rites un Bebrenes pagastiem. Mācības notika saskaņā ar licencētu izglītības programmu 160 stundām, bet nodarbību norises laiks tika izvēlēts tā, lai netraucētu veikt darbus savā saimniecībā.

        Aptaujātie kursu dalībnieki kursus uzskata par lietderīgiem, jo tika iedoti pamati viegli saprotamā valodā un ir iegūtas zināšanas kā rīkoties atsevišķās situācijās, nezvanot tūlīt veterinārārstam. Arī mācību spēki cer, ka pēc kursu beigšanas šie zemnieki labāk izpratīs sava ganāmpulka vajadzības, spēs objektīvi novērtēt ganāmpulka veselības stāvokli un zinās kā novērst saslimšanu.

      Kursu noslēgumā, pēc eksāmena nokārtošanas, zemnieki saņēma valsts atzītas apliecības par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

       Skola sadarbībā ar Latvijas aitu audzēšanas asociāciju ir izstrādājusi un licencējusi arī programmu “Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā”, kuras īstenošanu uzsāks tuvākajā laikā.

        Aicinām zemniekus pieteikties mācībām. Par kursu norisi interesēties pa tālruni 26431273.