BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Tradicionālais Žetonu vakars netradicionālā laikā

1 IMG 3101       4.decembrī 3.p un 4.ē kursu audzēkņu Žetonu vakars sākās ar Agneses un Marikas atmiņām par aizvadītajiem gadiem Bebrenes profesionālajā vidusskolā un jautrajiem stāstiem par atgadījumiem mācību prakšu laikā. Svinīgā pasākuma turpinājumā uzrunu teica direktore Ē.Šaršune, bet es kā abu kursu audzinātāja novēlēju katram savam audzināmajam atbilstošu teicienu un pasniedzu žetonus. Sevišķu uzmanību skatītāji pievērsa audzēkņu pašu gatavotajām un rotātajām piparkūkām, kuras viņi pasniedza sev mīļiem un tuviem cilvēkiem. Apsveikumus turpināja jaunāko kursu audzēkņi un vidusskolas skolēni.

       Ar lielu interesi tika uzņemta Ģ.Parfeņonkova komēdija „Cūkas draudzība uz mūžu” R.Žagatas režijā. Skatītāji bija patīkami pārsteigti par ikdienā redzētajiem un dzirdētajiem audzēkņiem, kas atraisījās savās lomās un parādīja sevi kā īstus aktierus. Audzēkņu uzstāšanos atdzīvināja Raivja un Salvja skanīgās balsis. Žetonu vakara gaviļnieku vārdus varēja izlasīt uz kūkas, ko arī viņi paši pagatavoja un uzdāvināja skolotājiem pateicībā par sniegtajām zināšanām un prasmēm.

       Lai topošajiem pavāriem un ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem veicas kvalifikācijas praksē! Uz tikšanos profesionālās kvalifikācijas eksāmenā un 2016.g.22.jūnijā izlaidumā!

Audzinātāja Ērika Naglinska

 2 IMG 3104

3 IMG 3109

4 IMG 3133

5 IMG 3135

6 IMG 3140

7 IMG 3165

8 IMG 3170

9 IMG 3180

10 IMG 3191