BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Radošas un sportiskas aktivitātes

DSC 0549       Šī ziema visus ziemas sporta cienītājus kādu laiku lutināja ar sniegu, tāpēc no sirds varēja izbaudīt ziemas priekus un iztrakoties sniegā.

       Mūsu skolā Sniega diena ieguva Sniega nedēļas statusu. Mazie skolēni piedalījās stafetēs un vizinājās ar ragaviņām. Visiem tika piedāvāta iespēja pavizināties zirga ragavās, pētīt apsnigušo parku un pēdas sniegā. Tika zīmēti sniega enģeļi un veidota sniega pīļu ģimene.

       Sniega dienu aktivitātēs iesaistījās 5. - 12. klašu skolēni. Pamatskolas bērni piedalījās jautrajās stafetēs. Pēc tam notika hokeja mačs, kurā piedalījās dažāda vecuma skolēni. Mums bija pašiem sava slidotava, kuru apmeklēja arī Bebrenes pagasta iedzīvotāji, lai izlocītu savus kaulus. Šajā skaistajā, bet īsajā ziemā, gan skolēni, gan pieaugušie izbaudīja arī slēpošanas priekus. Pozitīvas emocijas guva visi. Jautrība un sportisks azarts valdīja visās sniegotajās dienās.

        Nedēļas garumā tika izbaudīti ne tikai sniega bet arī ūdens prieki. Nedēļa bija pasākumiem un sportiskajām aktivitātēm bagāta.

       21. janvārī Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolānotika Ilūkstes novada informātikas skolotāju seminārs. Skolotāji iepazinās ar renovēto Bebrenes profesionālās skolas ēku. Semināra laikā skolotāja Airita Šuksto iepazīstināja ar pilotprojektu datorikā, kurā ir iesaistīti Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas sākumskolas un pamatskolas skolēni. Skolotāji tika iepazīstināti ar robotikas un programmēšanas iemaņu attīstīšanu sākumskolā. Skolotāji guva ierosmi un idejas tālākajam darbam, lai jau sākumskolā attīstītu skolēnu prasmes un iemaņas datoru un tehnoloģiju apguvē.

      Lai sportiskajās aktivitātēs iegūtās pozitīvās emocijas rosina uz aktīvu dzīvesveidu jebkurā gadalaikā!

Bebrenes VP vidusskolas

direktores vietniece audzināšanas jomā Aija Valpētere

DSC 0588

DSC 0589

DSC 0596

DSC 0601

DSC 0603

DSC 0630

DSC 0934

DSC 0935

DSC 0741

IMG 0554 2

IMG 0567 2

IMG 0581 2

IMG 0609 2

IMG 0619 2

IMG 0623 2

IMG 0647 2

IMG 0685 2

DSC 0746

DSC 0750

DSC 0752

DSC 0895

DSC 0911

DSC 0913

DSC 0932

picture1

picture2

picture3

DSC 0786

DSC 0789