BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 2016./2017.mācību gadā piedāvā:

Uznemsana 2016         Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā Tu vari iegūt profesionālo vidējo izglītību šādās izglītības programmās:

veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

bērnu aprūpe – specialitāte aukle;

kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte mēbeļu galdnieks.

Ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā Tu par speciālistu vari kļūt šādās izglītības programmās:

veterinārmedicīna– specialitāte veterinārārsta asistents;

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

bērnu aprūpe – specialitāte aukle;

kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte mēbeļu galdnieks.

Arodizglītības programmas – mācību ilgums 3 gadi:

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavārs;

kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte galdnieks.

Tālākizglītības kursi (ar vidējo izglītību)

veterinārmedicīna – specialitāte mākslīgās apsēklošanas tehniķis (960 st.)

Profesionālās pilnveides programma “Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” (160 st.)