BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Profesionālās izglītības nodaļā atvērto durvju dienas

        Bebrenes VPV profesionālās izglītības nodaļā atvērto durvju dienas
18. martā plkst 10.00
23. aprīlī plkst 10.00