BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Pavasara talka - 2016

P4200012

 

 

 

 P4200013

P4200014

P4200017

P4200018

P4200026

P4200028