BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Kvalifikācijas eksāmens

1 P6210234        Katru gadu jūnija vidū Bebrenes VPV Profesionālās izglītības nodaļas audzēkņi kārto Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Šogad eksāmenu kārtoja 13 audzēkņi izglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”. Teorētiskā daļa tika izpildīta jau šī mācību gada 1.semestra noslēgumā, bet 21.jūnijā audzēkņi kārtoja praktisko daļu.

       Topošie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti klāja izlozēto tematisko galdu, aizpildīja banketa veidlapas un gatavoja galda ēdienu. Savukārt topošie pavāri izlozēja nepieciešamo produktu sastāvu trim ēdieniem un, izmantojot dažādu literatūru, atrada receptes, sastādīja šīm receptēm tehnoloģiskās kartes un pagatavoja ēdienus.

       Visi audzēkņi CPKE nokārtoja sekmīgi. Gan eksāmenu komisija, gan skolotāji, gan jaunie speciālisti priecājās par skaisti klātajiem tematiskajiem galdiem un garšīgi pagatavotajiem ēdieniem.

2 P6210251

3 P6210231

4 P6210254

5 P6210223

6 P6210279

7 P6210307

8 P6210296

9 P6210263

10 P6210266

11 P6210268

12 P6210269