BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Kvalifikācijas eksāmens mākslīgās apsēklošanas tehniķiem

IMG 6948        16. jūnijā ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanu mācības beidza 11 mākslīgās apsēklošanas tehniķi, kuri apguva profesionālās tālākizglītības programmu 960 stundu apjomā. Kursu noslēgumā absolventi pauda apmierinātību par iegūtajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, kuras turpinās pilnveidot savās praktiķu gaitās, jo iegūtā kvalifikācija un sertifikāts ļauj attīstīt savu privātpraksi.

       Nākamos kursus mākslīgās apsēklošanas tehniķa kvalifikācijas iegūšanai plānojam uzsākt 10.01.2017.

IMG 6949

IMG 6951

IMG 6954

IMG 6957