BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes VPV Profesionālās izglītības nodaļa 2016./2017.māc. gadā piedāvā:

IMG 8307Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā Tu vari iegūt profesionālo vidējo izglītību šādās izglītības programmās:

 

veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

bērnu aprūpe – specialitāte aukle;

kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte mēbeļu galdnieks.

 

Ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā Tu par speciālistu vari kļūt šādās izglītības programmās:

veterinārmedicīna– specialitāte veterinārārsta asistents;

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

bērnu aprūpe – specialitāte aukle;

kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte mēbeļu galdnieks.

Arodizglītības programmas – mācību ilgums 3 gadi:

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavārs;

kokizstrādājumu izgatavošana – specialitāte galdnieks.

Tālākizglītības kursi (ar vidējo izglītību)

veterinārmedicīna – specialitāte mākslīgās apsēklošanas tehniķis (960 st.)

Profesionālās pilnveides programma “Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” (160 st.)

Profesionālās pilnveides programma “Veterinārijas pamati liellopu ganāmpulkā” (160 st.)

Profesionālās pilnveides programma “Prasmīgas slaukšanas pamati” (40 st.)

Profesionālās pilnveides programma “Ēdienu noformēšana un galda klājumi” (160 st.)