BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Turpina uzņemt audzēkņus 2016./2017.māc. gadā

Turpina Uznemt 2016Bebrenes VPV Profesionālās izglītības nodaļa turpina uzņemt audzēkņus 2016./2017.māc. gadā:

Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā Tu vari iegūt profesionālo vidējo izglītību šādās izglītības programmās:

veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu speciālists;

Ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā Tu par speciālistu vari kļūt šādās izglītības programmās:

veterinārmedicīna– specialitāte veterinārārsta asistents;

tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;

bērnu aprūpe – specialitāte aukle;

Arodizglītības programmas – mācību ilgums 3 gadi:

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavārs;