BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

2016./2017. mācību gada sākumā

1 P9010154

 

 

 2 P9010153

3 P9010166

4 P9010169

5 P9010174

6 P9050234

7 P9020184

8 P9020190

9 P9020196

10 P9020205

11 P9020183