BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Rudens ziedu kompozīcijas 1.tūrisma pakalpojumu kursa audzēkņu izpildījumā

P9130127

 P9130128

P9130129

P9130130

P9130131

P9130132