BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Dzīvie ziedi ēdienu noformēšanā

P9060237

 P9070001

P9070004

P9070019

P9070022

P9070028

P9070033

P9080039

P9080040

P9080046

P9080057

P9080061

P9080072

P9080079