BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Zinību diena Bebrenē

DSC 2027        Kad rītos zirnekļa tīmeklītis zāles stiebrā auklē rasas lāsīti un kļavu lapas Bebrenes vecajā parkā sāk zīmēt krāsainus rakstus, klāt ir rudens.

       Jau tradicionāli pie Bebrenes Brīvības pieminekļa veidojas Ziedu ceļš, skolas bērni meklē somas, vecāki saprot, ka bezrūpīgā vasara nu ir galā – klāt jaunais mācību gads. Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā uz pirmo skolas zvanu tika aicināti pieci mazie pirmklasnieki, kuriem novēlējumus teica piecpadsmit 12. klases skolēni. Lai skolas gaitas veiktos, 1.klases skolēni dāvanā saņēma krūzīti ar skolas logo un Latvijas karodziņu. Profesiju Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā nolēmuši apgūt 37 audzēkņi.

      Kopumā skolā zināšanas apgūs, ārpusstundu pasākumus apmeklēs un Ilūkstes novada piedāvātajās aktivitātēs piedalīsies 213 audzēkņi. Skolā strādā 33 pedagogi un 35 tehniskie darbinieki.

     Mēs dzīvojam pasaulē, kura strauji mainās, un ir jāspēj mainīties līdzi laikam. Skola, kuru mēs dēvējam “Divi vienā”, uzsāk jaunu mācību gadu, ir gatava jauniem izaicinājumiem. Skolā ir radoši skolotāji, zinātkāri audzēkņi, atsaucīgi tehniskie darbinieki un savus bērnus mīloši vecāki. Tiek strādāts pie jaunām tālākizglītības programmām un mācību procesa pilnveidošanas. Lai pelēko ikdienu pārvērstu par varavīksni, Bebrenes VP vidusskolas kolektīvs meklē jaunas iespējas, jaunu pieredzi un domubiedrus. Veiksmīgi ir uzsākta sadarbība ar dažādām asociācijām, ko domājam arī turpināt šajā mācību gadā.

       Pēc panākumiem nevar pacelties ar liftu, ir jākāpj pa kāpnēm - pakāpienu pēc pakāpiena. Prieks par padarīto! Arī šogad Bebrenes VP vidusskola ir Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga apbalvošanai nominēto skolu sarakstā. Paldies, skolotājiem par prasmi dot citiem, par pozitīvu skatu uz dzīvi, lietām, notikumiem.

       Lai mums visiem jaunajā mācību gadā pietiek pacietības, iecietības un vēlmes labiem darbiem. Vislielākā vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds, pat tad, ja citi to neievēro.

       Saules stariņu sirdī, smaidu sejā, tuvus mīļus cilvēkus līdzās un mīlestību dvēselē.

Bebrenes VP vidusskolas

direktore Ērika Šaršune

DSC 2041

DSC 2042

DSC 2052

DSC 2061

DSC 2069

DSC 2072

DSC 2106

DSC 2107

DSC 2126