BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Dekoratīvā augļu un dārzeņu griešana topošo ēdināšanas pakalpojumu speciālistu un pavāru izpildījumā

P9120090

 P9120082

P9120099

P9130100

P9130101

P9140141

P9140144

P9140149