BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Dzejas dienas “Iesien dzeju lakatiņā”

DSC03145       Laikā, kad rudens iekrāso koku lapas sarkanīgos toņos, bet saulīte turpina sildīt gan sirdis, gan prātus, Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā notika Dzejas dienu pasākums.

       Šā gada Dzejas dienu moto bija “Iesien dzeju lakatiņā”, jo tās bija veltītas Knuta Skujenieka 80 gadu jubilejai. Īpašu atmosfēru radīja Bebrenes veco dzirnavu ēkas aura, kurā jaunie 5. – 12.kašu dzejnieki prezentēja savus gara darbus.

        “Ja dzeja un mūzika iet roku rokā, tad tā ir bauda dvēselei,” tā pasākuma noslēgumā teica direktores vietniece audzināšanas jomā Aija Valpētere. Tā tas bija arī šajā pasākumā, jo skolēnu rakstīto dzeju papildināja 10.klases skolēna Ilmāra Mežaraupa meistarīgās akordeona skaņas un brīnišķīgs meiteņu trio: 9.klases skolnieces Anete Upīte - flauta, Elvita Studāne - sintezators, bet 10.klases skolniece Ilona Daukste priecēja ar skanīgu balsi.

        Skolēnu dzeja un liegās mūzikas skaņas vēl ilgi atbalsosies veco dzirnavu sienās un dalībnieku sirdīs.

        Paldies, pasākuma vadītājiem, profesionālās izglītības nodaļas audzēkņiem Ēvaldam Edvīnam Jankovskim un Martai Elizabetei Vaišļai.

       Paldies, arī Valodu metodiskās komisijas latviešu valodas un literatūras skolotājām Aijai Rubļevskai un Ilonai Vasiļjevai par sagatavoto pasākumu.

DSC03151

DSC03160

DSC03165

DSC03166

DSC03170

DSC03172