BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Dzejas dienas Tadenavā

DSC03203         Vasaras siltajiem saules stariem un rudens vēsajam dzestrumam mijoties, 2016. gada 16.septembrī Bebrenes VP vidusskolas skolēni kopā ar sk. Aiju Rubļevsku, piedalījās ikgadējās Dzejas dienās Tadenavā. Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja Zanda Rozenberga mums pastāstīja par atjaunoto muzeju un iepazīstināja ar mūsdienīgo ekspozīciju.

        Šajā pasākumā notika bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa 2016” atvēršana. Bija iespēja tikties ar dzejnieci Inesi Zanderi un dzejnieku, atdzejotāju Māri Salēju dzejas un valodas meistarklasē. Ar “Garās pupas” talantīgo mākslinieci Aneti Meleci ilustrāciju darbnīcā veidojām zīmējumus multfilmai. Kopā ar atraktīvo folkoras kopu “Dyrbyni”, kurā darbojas arī Tadenavas muzeja vadītāja Agnese Timofejeva, dziedājām dziesmas un gājām rotaļās.

Pasākums uzrunāja mūsu dvēseles stūrīšus. Apskatīt atjaunoto Tadenavas muzeju un atrasties tik tuvu Rainim bija ļoti maģiski. Sēžot muzeja pagalmā un klausoties dzeju rudens krāsainajā azotē, šķita - Rainis mūs vēro un ir tepat līdzās. Un esmu pārliecināta, ka viņš tur tik tiešām bija.

Lielu paldies vēlamies teikt visiem, kuri šo pasākumu organizēja un kuri uzstājās.

Pateicamies biedrības “Ascendum” kultūras projektu vadītājai Dacei Bargajai par grāmatas “Garā pupa” dāvinājumu mūsu skolas lasītājiem.

Megija Šede,

Bebrenes VP vidusskolas

12.klases skolniece.

DSC03205

DSC032051

DSC03208

DSC03211

DSC03214

DSC03215

DSC03219

DSC03230

DSC03250

DSC03251