BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Sirsnības strautā veldzējoties

1 DSC 7339       „Paldies, ka Tu man esi, ka mani māci un audzini, ka cīnies par mani un aizstāvi mani. Es Tevi lūdzu, esi stiprs un drošsirdīgs, nepārstāj būt jauks un cilvēcīgs... ” Šo veltījumu mēs – esošie un bijušie Bebrenes VPV skolotāji izlasījām Skolotāju dienas - 2016 svinību pēcpusdienas laikā 12.klases skolēnu un 3.pavāru kursa audzēkņu dāvātajās lādītēs, kuras viņi paši izgatavoja.

Sirsnīgie apsveikumi un dziesmas, atraktīvie videosveicieni no bijušajiem absolventiem un pašu ceptā torte – tas viss un vēl daudz kas vairāk aizkustināja visus šī tradicionālā un tomēr inovatīvā pasākuma dalībniekus. Mīļie jaunieši, lai Jums izdodas noticēt saviem spēkiem dzīves pārbaudījumu pārvarēšanā un savu mērķu sasniegšanā!

Dziļā pateicībā - pensionētās skolotājas Lorija un Valentīna

2 DSC 7361

3 DSC 7342

4 DSC 7334

5 DSC 7365

6 DSC 7353

7 IMG 3683