BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Pūces Pogas ceļojums valodu labirintā

DSC03598        No 3.-7.aprīlim Bebrenes VP vidusskolā dažādas metodiskās komisijas organizēja pasākumus, kuru moto bija “Pavasaris klāt!” Šajā laikā notika arī Valodu metodiskās komisijas rīkotās aktivitātes.

       3.aprīlī skolēni sacentās glītrakstīšanā. Izglītojamie ne vien parādīja, cik glīti un kārtīgi māk rakstīt, bet arī atkārtoja burtu pareizrakstību latviešu, krievu un angļu valodā. Labāko rokrakstu īpašnieki tika apbalvoti.

       5. aprīlī pūce Poga aicināja visus 5. – 8. klašu skolēnus doties ceļojumā cauri valodu labirintiem un pārbaudīt savas zināšanas 3 valodās – latviešu, krievu un angļu. Nedēļas “Pavasaris klāt!” ietvaros īpaša uzmanība tika pievērsta dabai. Skolēnu uzdevums bija nosaukt dzīvnieku mazuļu, ogu un koku nosaukumus vairākās valodās.

       Konkursa dalībnieki arī veidoja dažādus jaunus vārdus, izmantojot burtus no latviešu valodas garākā vārda un sakārtojot vētras sajauktos burtus. Skolēni arī uzzināja, kas ir vārda spoguļattēls un atbildēja uz dažādiem valodas, kultūras un literatūras jautājumiem.

      Lai gan konkursa uzdevumi lika daudz domāt, skolēni atzina, ka ir ieguvuši jaunas zināšanas. Tas mudina skolēnus iesaistīties arī citos līdzīgos pasākumos.

Ilmārs Mežaraups,

10.klase,

DSC03615

DSC03617

DSC03622