BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Aerobikas festivāls

deju skate 2017 256       12. aprīlī Bebrenes VP vidusskolā notika tradicionālais Aerobikas festivāls. Ar atraktīviem un interesantiem priekšnesumiem visus pārsteidza vispārējās izglītības nodaļas 1.-12. klašu skolēni un profesionālās izglītības nodaļas 2. p. un 2.ē. kursa audzēkņi.

       Par uzvarētājiem tika atzīti 4., 8., 11. klases un 2.p. kurss. Skatītāji un dalībnieki guva pozitīvu emociju lādiņu, kas noteikti palīdzēs pārvarēt vēsās pavasara dienas.

      Paldies visiem, kas šo pasākumu padarīja neaizmirstamu un interesantu!

                                                                      Direktores vietniece audzināšanas jomā

                 Aija Valpētere

deju skate 2017 279

deju skate 2017 298

deju skate 2017 309

deju skate 2017 330

deju skate 2017 346

deju skate 2017 353

deju skate 2017 362

deju skate 2017 366

deju skate 2017 369

deju skate 2017 389

deju skate 2017 398

deju skate 2017 418

deju skate 2017 425

deju skate 2017 431

deju skate 2017 437

deju skate 2017 442

deju skate 2017 458

deju skate 2017 475