BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Radi, Rādi, Raidi!

20170511 155933       11.maijā sirsnīgā gaisotnē aizritēja profesionālo skolu radošais pasākums “ Radi, rādi, raidi”. Daugavpils Vienības laukumā interesentiem bija iespēja darboties arī mūsu skolas radošajā teltī – darbnīcā, kurā viņus ar radošiem uzdevumiem sagaidīja smaidīgā Daniela Vule ar skolotājām Olgu Dogžinu un Elgu Vuškāni. Savukārt, koncertā uz Daugavpils teātra skatuves izskanēja skanīgās meiteņu ansambļa balsis skolotājas Ritas Kalvānes vadībā. Paldies meitenēm un skolotājām par atsaucību un dāvāto prieku citiem.

20170511 134918

20170511 134927

20170511 160017

20170511 172639