BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

44.izlaiduma absolventu salidojums

1 IMG 4886      Bebrenes lauksaimniecības tehnikuma 1991.gada izlaiduma absolventi-veterinārfeldšeri tikās 15.jūlijā, lai atcerētos jaukos mācību laikus. 26 gadi pagājuši dažādās darba vietās, bet daudziem darbs joprojām ir saistīts ar lauksaimniecību un veterināriju. Tā, atmiņās kavējoties, bijušie audzēkņi iepazinās ar tehnikumu, tā apkārni un fotoekspozīciju. Viņi patiesi priecājās par moderniem mācību kabinetiem, labiekārtoto kopmītni, sakopto apkārtni un novēlēja veiksmi jaunu speciālistu sagatavošanā.

       Visi stāstīja interesantus un pat nedzirdētus atgadījumus no tehnikuma dzīves. 4.b kursa audzinātāja Rita Kļaviņa demonstrēja Andreja radītos draudzības šaržus par saviem kursa biedriem un atgādināja 13 dzejoļus, kas bija kā dienas kārtība katram audzēknim. Viens no tiem par mūsdienās tik netipisko rīta rosmi:

Pamazām sāk visi mosties

Un uz rīta rosmi posties,

Kaut gan nepatīk tā dikti,

Jāiet, neiznāk lai slikti.

2 IMG 4896

3 IMG 4902

4 IMG 4903

4 IMG 4906

5 IMG 4909

6 IMG 4912

7 IMG 4914

8 IMG 4916

9 1991 4