BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Uzsākot jauno mācību gadu...

Apsveikums 1 septembris       Sveicam visus skolēnus, viņu vecākus, skolotājus un tehniskos darbiniekus, jauno mācību gadu uzsākot! Novēlam, lai skolēnu mirdzošās acis, smaids, aizrautība un interese par vēl neapgūto būtu kā krāšņākie ziedi izglītības iestāžu gudrības un zinību pušķī visa mācību gada garumā!

Vai jūs zināt, kādas puķes

 

Rudenī visskaistākās

 

Ja jūs zināt, ļoti lūdzu

 

Vārdā nosauciet man tās!

 

Bet es zinu, tētis teica:

 

Skaistākās tās puķes šķiet

 

Kuras pirmā skolas dienā

 

Skolas bērniem rokās zied!

 

(J.Osmanis)

 


        Īpašs sveiciens un laba vēlējumi pirmklasniekiem, lai liela atklājuma prieks pavada viņus!