BVP vidusskola

Vispārējā izglītība

Profesionālā izglītība

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas jaunumi

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola organizē jau ceturto aitkopju apmācības grupu

Aitu kursi       Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā. Profesionālās pilnveides izglītības programma 160 stundām. Kursu noslēguma iegūst valstī atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. Plānotais sākums:   14.09.2017. 10.00

       Pieteikties : 65425966, 29252659, 26431273